Vývoz komunálneho odpadu - Dolné Vrútky

Firma Brantner Fatra s.r.o. oznámila dnes Mestu Vrútky, že z kapacitných dôvodov nebude uskutočnený mimoriadny vývoz komunálnych odpadov z lokality Dolné Vrútky za neuskutočnený riadny vývoz v tejto lokalite zo stredy z dôvodu zníženej zjazdnosti vybraných komunikácií zberným vozidlom firmy. Na základe uvedeného Mesto Vrútky oznamuje svojim občanom z danej lokality, že dnes 18.1.2019 mesto svojimi mechanizmami uskutoční zvoz komunálneho odpadu v rámci svojich kapacitných možností, po 12:00 hod. v časti Dolné Vrútky.