Mestská rada Vrútky

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a zároveň kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, ktorá sa stretáva pravidelne v týždni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Okrem toho plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.Členovia mestskej rady :

Eva Kačková
Mgr. Marián Kráľ
ThDr. Marián Krivuš
 

2019


Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 12.6.2019

Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 9.4.2019

Uznesenia z neplánovaného zasadnutia MsR zo dňa 28.2.2019

Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 6.2.2019

Uznesenia z neplánovaného zasadnutia MsR zo dňa 11.1.2019