Mestská rada Vrútky

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a zároveň kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, ktorá sa stretáva pravidelne v týždni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Okrem toho plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.Členovia mestskej rady :

Eva Wedra Kačková
Mgr. Marián Kráľ
ThDr. Marián Krivuš
 

2020


Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 6.5.2020

Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 1.4.2020

Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 6.2.2020

 

2019


Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 29.11.2019

Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 23.10.2019

Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 4.9.2019

Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 12.6.2019

Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 9.4.2019

Uznesenia z neplánovaného zasadnutia MsR zo dňa 28.2.2019

Uznesenia zo zasadnutia MsR zo dňa 6.2.2019

Uznesenia z neplánovaného zasadnutia MsR zo dňa 11.1.2019