CVČ Domino - podujatia v januári 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac január 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.