Zber vianočných stromčekov

Mesto Vrútky oznamuje občanom mesta, že v dňoch: 11.01.2019 a 14.01.2019 bude vykonaný zber vianočných stromčekov, ktoré občania vyložia na stanovišťa odvozu odpadu t.j. k smetným nádobám.