Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v piatok 7.12.2018 o 09:30 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.