CVČ Domino - podujatia v decembri 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.