Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 kliknite tu.