Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - porucha

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že od: 12.10.2018 08:15 hod. bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 6215674 EIC 24ZSS6215674000X (Sv. Cyrila a Metoda , Vrútky) z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 12.10.2018 15:30 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.