Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu POH Žilinského kraja

Zverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020. Prečítajte si sprievodný list aj záverečné stanovisko k uvedenému dokumentu.