CVČ Domino - podujatia pre školský rok 2018/2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2018/2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.