Upozornenie na zmenu vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. oznamuje, že od pondelka 30.7.2018 bude z dôvodu vysokých teplôt vykonávať zber komunálneho a separovaného odpadu od 5:00 hod. ráno. Nádobu je potrebné si vyložiť jeden deň pred zvozom.
Ďakujeme za porozumenie.