Územný plán mesta Vrútky - Zmeny a doplnky č.3 - oznam o začatí prerokovania

Mesto Vrútky ako príslušný orgán územného plánovania vydáva oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Vrútky - Zmeny a doplnky č.3" v zmysle platného stavebného zákona v súlade s platnou legislatívou. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom ozname a jednotlivé časti dokumentácie si môžete pozrieť na tejto stránke.