Oznámenie o predaji majetku ŽSR - Tunel Kraľovany

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, ako správca majetku štátu, oznamuje predaj nehnuteľného majetku - Tunel Kraľovany. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom oznámení. Pozrite si aj ďalšie sprievodné dokumenty: Podmienky ponukového konania, formulár pre ponuku a formulár Vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora.