Výberové konanie - hlavná sestra (SENIOR)

SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky oznamuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v zmysle podmienok výberového konania na pozíciu hlavnej sestry v zariadení sociálnych služieb. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.