Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018, kliknite tu.