Verejná vyhláška - rozhodnutie

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, podali v zastúpení na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 24.1.2018 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby „Optický kábel v úseku Varín (Dubná skala) – Vrútky – Banská Bystrica I.časť: Varín (Dubná Skala) - Čremošné“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.