Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Obec Strečno, doručil dňa 3.5.2018 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v zmysle platnej legislatívy Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce (ÚPN - O)Strečno, návrh". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.