Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018 kliknite tu.