CVČ Domino - podujatia v júni 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac jún 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.