Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Mesto Martin v zastúpení Útvaru hlavného architekta mesta Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.7 ÚP - SÚ Martin. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.