Komunitný plán sociálnych služieb - dotazník (zverejnené 19. 4. 2018)

V súvislosti so zmenou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách je potrebné vypracovať nový Komunitný plán sociálnych služieb.


Prosíme preto verejnosť o vyplnenie priloženého dotazníka
do termínu: 04. máj 2018.


Možnosti zaslania dotazníka:


stiahnutie prílohy dotazníka (odkaz na dokument v editovateľnom formáte .docx), vyplnenie a zaslanie dotazníka e-mailom na adresu: katarina.petrzilkova@vrutky.sk
stiahnutie prílohy dotazníka (odkaz na dokument v editovateľnom formáte .docx), vytlačenie dotazníka, jeho vyplnenie a zaslanie poštou na adresu: MsÚ oddelenie sociálnych vecí, Námestie S. Zachara 4, Vrútky 038 61
prevzatie vytlačeného dotazníka na oddelení soc. vecí MsÚ Vrútky, jeho vyplnenie a osobné odovzdanie na MsÚ.


Za spoluprácu ďakujeme.


Súbor na stiahnutie: dotaznik-komunitny_plan_Vrutky.pdf (76 kB)
Súbor na stiahnutie: dotaznik-komunitny_plan_Vrutky.docx (38 kB)