Schválené dotácie v oblasti školstva pre rok 2018

V zmysle VZN č.9/2015 o poskytnutí dotácií, komisia školstva MsZ Vrútky pre rok 2018 rozdelila dotácie nasledovne :

1. SOŠD, Zelená 2, Martin – Priekopa – 200,- EUR
2. SRRZ pri MŠ Fr. partizánov, Vrútky – 2000,- EUR
3. OZ Múdra Sova M.R. Štefánika1, Vrútky – 900,- EUR
4. OZ Centrum enviromentálnej výchovy Turiec, Severná 6, Martin – 2 000,- EUR