Schválené dotácie v oblasti športu pre rok 2018

V zmysle VZN Mesta Vrútky č. 9/2015 o poskytovaní dotácií a odporúčania komisie školstva, mládeže a športu pri MsZ vo Vrútkach, doložených dokladov podľa uvedeného VZN, boli dotácie rozdelené nasledovným subjektom:
1. Spoločnosť Parkinson Slovensko, reg. klub, Kalocsaya 12, Vrútky – 100,- EUR
2. PVK, Horná 5377,Vrútky – 2200,- EUR
3. TJ Sokol, Kalocsaya 4, Vrútky – 1700,- EUR
4. HK Kometa Vrútky, Nábrežná 3466/4, Vrútky – 3 500,- EUR
5. TJ Lokomotíva Vrútky, Švermova 110, Vrútky – 1 500,- EUR
6. Šípkarsky klub, o.z. Vrútky, Karvaša a Bláhovca 5367/34, Vrútky – 300,- EUR
7. Attack Vrútky, Partizánska 5593/42, Vrútky – 4 100,- EUR-
8. Turčiansky raci, Uzlovská 9/21, Martin – 100,- EUR
9. Tenis klub Vrútky, Čachovský rad, Vrútky – 500,- EUR