Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť ROKO SLOVAKIA, s.r.o., Prievidza, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 14.2.2018 žiadosť o stavebné povolenie pre „Novostavba nájomných bytov – 38 BJ Vrútky“. Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, prerokoval žiadosť stavebníkov a po preskúmaní žiadosti rozhodol o povolení tejto stavby. Viac informácií o rozhodnutí si môžete prečítať v priloženom dokumente.