Schválené dotácie v oblasti kultúry pre rok 2018

V zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta v oblasti kultúry schválené finančné dotácie pre rok 2018 nasledovne:

* Turčianske čriepky 450 eur
* Združenie Brána Turca 1300 eur
* Spolok priateľov kaktusov 300 eur
* eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 500 eur
* Ženská spevácka skupina Hradisko 2000 eur
* Miestny odbor Matice slovenskej Vrútky 450 eur