Dotácie v sociálnej oblasti pre rok 2018

V zmysle VZN č.9/2015 o poskytnutí dotácií, sociálna komisia MsZ Vrútky pre rok 2018 rozdelila dotácie nasledovne:

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 500,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 500,-€
- Dom nádeje o.z. – 500,-€
- Jednota dôchodcov Slovenska Vrútky – 500,-€
- Žena v tiesni občianske združenie – 500,-€