CVČ Domino - podujatia v marci 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac marec 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.