Projekt: Zvýšenie kapacity Materskej školy Francúzskych partizánov 2979/19, Vrútky