CVČ Domino - podujatia v februári 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.