Knižnica Hany Zelinovej má 285 nových knižných titulov

Mestská knižnica Hany Zelinovej knižnica zakúpila 285 knižných titulov, čím obohatila a aktualizovala knižný fond o knižné novinky z rôznych vedných odborov a pre rôzne čitateľské kategórie.
Mestská knižnica Hany Zelinovej sa v máji 2017 zapojila do výzvy č. 5/2017 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotácie v podpograme 5.1.3 Akvizícia knižníc s názvom projektu Aktualizácia knižničného fondu. Knižnica získala dotáciu vo výške 2 300 eur s povinnou 5 % spoluúčasťou.
V rámci sumarizácie projektu môžeme zhodnotiť nasledovné: z celkovej sumy 2439,15 EUR knižnica zakúpila 285 knižných titulov, čím obohatila a aktualizovala knižný fond o knižné novinky z rôznych vedných odborov a pre rôzne čitateľské kategórie, čo bolo zámerom projektu, nakoľko bolo nutné zastaralý fond obnoviť, vďaka čomu sa zvýšila návštevnosť knižnice a nárast výpožičiek, čo je pre knižnicu najväčším prínosom. Srdečne pozývame všetkých malých aj veľkých milovníkov kníh do našej knižnice.