CVČ Domino - podujatia v januári 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac január 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.