Verejná vyhláška - rozhodnutie

Obec Lipovec, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, preskúmal návrh mesta Vrútky a rozhodol o zmene využitia územia na plochu: "Oddychové zóny a drobný mobiliár". Viac informácií o rozhodnutí si môžete prečítať v priloženom dokumente.