Informácia o zimnej údržbe

V zimnom období do 15.3.2018 môžu občania Vrútok pre informácie o zimnej údržbe a pre nahlasovanie požiadaviek na zimnú údržbu využívať číslo 0907 710 546. Toto číslo je do 15.3.2018 dostupné nepretržite. Okrem tohto čísla môžu občania využívať aj obvyklý kontakt na Mestskú políciu Vrútky: 0948 159 159.