Verejná vyhláška - výzva k odstráneniu reklamnej stavby neznámeho vlastníka

Spoločnosť Asociácia vonkajšej reklamy, Bratislava podala dňa 13.9.2017 na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, ohlásenie na odstránenie nepovolenej reklamnej stavby neznámeho vlastníka na jednostrannú reklamnú stavbu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.