Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy podalo žiadosť na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad" a oznamuje začatie stavebného konania spojeného s ústnym pojednávaním. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.