Verejná vyhláška - oznámenie

Stavebník Mesto Martin v zmysle platnej legislatívy podal žiadosť na vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu: "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad" a oznamuje začatie stavebného konania spojeného s ústnym pojednávaním. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.