Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.