Knižnica Hany Zelinovej bude mať nové knižné tituly vďaka Fondu na podporu umenia

Mestská knižnica Hany Zelinovej sa zapojila do výzvy č. 5/2017 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotácie v podpograme 5.1.3 Akvizícia knižníc s názvom projektu Aktualizácia knižničného fondu. Zámerom projektu je nákup knižného fondu pre všetky čitateľské kategórie. Cieľom je zvýšiť kvalitu služieb pre používateľov knižnice, uspokojiť ich požiadavky knižnými novinkami, zvýšiť záujem o knižné služby v meste, čím sa dosiahne zvýšenie návštevnosti knižnice, návrat používateľov a výpožičiek. Projekt bol podporený vo výške 2 300 eur s 5 % spoluúčasťou žiadateľa. Predpokladaný počet nových prírastkov je 230 zväzkov. Začiatok realizácie je 01.09.2017 a koniec projektu je stanovený na 31.12.2017. Veronika Vaňková