CVČ Domino - podujatia v novembri 2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.