Aktualizácia Územného plánu Mesta Vrútky

Mesto Vrútky zbiera podnety a návrhy na opätovnú aktualizáciu Územného plánu Mesta. Svoje podnety, návrhy a požiadavky môžete zasielať v písomnej forme poštou, (osobne) na adresu Mestský úrad Vrútky, odbor výstavby, Námestie S. Zachara 4 038 61 Vrútky, alebo elektronicky na sekretariat@vrutky.sk do 10.10.2017.