Oznam - skúška sirén

Dňa 8. septembra 2017 v čase o cca. 9:15-9:30 hodine bude vykonaná skúška prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén zo stanovišťa mesta Vrútky. Táto skúška bude vykonaná primátorom alebo ním poverenou osobou.