Oznámenie o zatvorení Odboru služieb na Mestskom úrade vo Vrútkach

Dňa 6.9.2017 (streda) bude z technických príčin (výmena okien) zatvorený Odbor služieb:
- Matričný úrad
- Referát evidencie obyvateľov
- Referát školstva
- Referát vymáhania pohľadávok a podnikateľských aktivít
- Referát sociálnych vecí
- Referát daní a poplatkov.
Ďakujeme Vám za porozumenie.
Ing. Miroslav Mazúr
primátor mesta, v.r.