Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine v súlade s platnou legislatívou odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme (50 km od hranice lesného pozemku) na území okresov Martin a Turčianske Teplice od 24.augusta 2017 13:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.