Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine v súlade s platnou legislatívou vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme (50 km od hranice lesného pozemku) na území okresov Martin a Turčianske Teplice od 1.augusta 2017 12:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.