Upozornenie na zmenu vývozu komunálneho odpadu

Vážení občania, firma Brantner Fatra s.r.o. z dôvodu vysokých teplôt v tomto 31. týždni bude vykonávať zber komunálneho a separovaného odpadu od 4:00 hod. rannej. Odpad je potrebné si vyložiť večer pred dňom vývozu.