Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie k zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.