Verejná vyhláška

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal rozhodnutie na základe žiadosti spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava. Celé rozhodnutie si môžete pozrieť v priloženom dokumente.