Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal zisťovacie konanie na základe oznámenia o zámere navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber, výkup a úpravu druhotných surovín a odpadov zo železných a neželezných kovov". Celé rozhodnutie si môžete pozrieť v priloženom dokumente.