CVČ Domino - podujatia pre školský rok 2017/2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2017/2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte a v prihláške.