Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy povoľuje stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.